stock_01Бид өөрсдийн үйлчлүүлэгчиддээ Японы автомашины томоохон стокуудад нэвтрэхийг санал болгодог. Танд автомашиныг тогтоосон үнээр, үнэ хаялцахад, удаан эрж хайхад цагаа үрэхгүйгээр, ман өнөөдөр дуудлага худалдаанд  ямар машин тавигдсан байгааг өдөр бүр шалгахгүйгээр автомашинаа сонгохыг санал болгоно. Ерөнхий стокоос автомашиныг худалдан авахад маш амар байдаг – та үнийн тооцоог амархан хийх боломжтой, стокууд нь хүртээмжтэй газруудад байрладаг, тиймээс автомашин нь ихэвчлэн долоо хоногийн дараа боомтод очдог ба илгээгдэхэд бэлэн болдог.

Бид автомашиныг тогтоосон үнээр зардаг гурван томоохон системд нэвтрэхийг санал болгодог – — iauc oneprice, gao oneprice, asnet oneprice. Эдгээр систем нь автомашиныг бүрэн шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт хийн, бүхий л нарийн зүйлсийг харгалзан үздэг. Эдгээр стокуудын шинжээчид нь хамгийн жижиг сэвийг олж илрүүлэх ба бүх согогуудыг тогтоон үнэн зөв үнэлэлт дүгнэлтийг өгдөг.

Эдгээр системүүдэд нэвтрэхийн тулд дараах холбоосоор орно уу – яг одоо ВАНПРАЙСЫН СТОКИЙГ ХАРАХЫН ТУЛД ДАРНА УУ.

Сток дээр худалдан авалт хийж байхдаа та эцсийн үнийг тайван тооцож, яг тухайн машинаа худалдан авч байгаа гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байж болно. Таны тавьсан үнийг хэн ч таслахгүй эсвэл үнэ хаялцах сүүлийн мөчүүдэд таны машиныг авахгүй гэдэгт итгэлтэй байж болно. Та өөрийн автомашиныг өөрийн шаардлагад тохируулан шууд бөгөөд ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр хүлээн авах болно.